Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.


Editovať alebo pridávať viac noviniek môžte v sekcii Moduly v module Novinky.

 Kontakt
STAVSPOL BRATISLAVA spol. s r.o.
  Železničiarska 18
  811 04   BRATISLAVA
  tel.: +421 2 5465 0045
 
Systém manažérstva kvality predstavuje komplexný súbor interných noriem, predpisov a štandardizovaných postupov, ktorých cieľom je riadiť a organizovať všetky výrobné i podporné procesy uskutočňované v spoločnosti STAVSPOL BRATISLAVA spol. s r.o. tak, aby výsledkom bola trvalo a opakovane štandardne vysoká kvalita všetkých produktov a služieb, ktoré naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom.

Naša spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 s systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN 14001:2005.
Integrovaný systém manažérstva kvality je priebežne zdokonaľovaný a pravidelne auditovaný a recertifikovaný. Okrem štandardizácie pracovných postupov nám systém manažérstva kvality umožňuje neustále vyhodnocovanie procesov, ich zlepšovanie a tým dosahovanie vyššej kvality pre našich zákazníkov.